Klienci indywidualni » Kredyt

      !!!!UWAGA!!!!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ofertą:

TANI Kredyt konsolidacyjny

KORZYSTNE OPROCENTOWANIE

PROSTA I SZYBKA PROCEDURA


Kredyt na spłatę następujących zobowiązań zaciągniętych w innych bankach / instytucjach kredytowych:

    ● kredyt / pożyczka gotówkowa,                                       ● kredyt / pożyczka hipoteczna,

    ●  kredyt / pożyczka samochodowa,                                  ● kredyt studencki,

    ● limit w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym,         ● limit w karcie kredytowej,

    ● kredyt / pożyczka udzielony przez zakład pracy,

    ● kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, że kredyt został w całości wypłacony i inwestycja została

        zrealizowana),

    ●  inny kredyt / pożyczka (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej)

 

 Kredyt może zostać zwiększony o dodatkowe środki na dowolny cel.

 

 Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.

 

  Warunkiem udzielenia kredytu jest prawidłowa obsługa zobowiązań konsolidowanych.

 

 
 

Kredyty inwestycyjne – mieszkaniowe

 

na spłatę kredytów mieszkaniowych w innych bankach (w tym kredytów w walutach obcych)

pod warunkami, że:       - kredyty te zostały w całości wypłacone,

                                   - inwestycja objęta kredytowaniem została zrealizowana,

                                   - obsługa kredytów przebiegała prawidłowo.

 

Kredyt może zostać zwiększony o dodatkowe środki na realizację inwestycji mieszkaniowej (np. budowa, rozbudowa, remont domu / lokalu mieszkalnego, budowa ogrodzenia domu, utwardzenie placu w obrębie domu jednorodzinnego).

 

 Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł.

  Okres kredytowania – do 25 lat.

 

 

 Oferujemy:

- Atrakcyjne oprocentowanie

- Niską prowizję

- Brak ukrytych kosztów

- Szybką obsługę

- Proste procedury

- Dodatkowe obniżenie kosztów kredytu dla klientów posiadających w tut. Banku rachunek bieżący  lub R.O.R. oraz dla klientów, którzy ustanowią na rzecz banku zabezpieczenie hipoteczne na  ustalonym poziomie (wskaźnik LtV < 0,5)

 


                             Bezkonkurencyjny Kredyt Rodzinny

                              ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE

                            

 

          + przeznaczenie - dowolny cel konsumpcyjny,

             + wysoka kwota kredytu - do 100.000 zł,

                 + okres kredytowania - do 60 miesięcy,

                    + SZYBKA DECYZJA o przyznaniu kredytu,

                       + BRAK PROWIZJI za wcześniejszą spłatę,

                          + minimum formalności,

 

 

Kredyty gotówkowe na cele konsumpcyjne

Maksymalna kwota kredytu – suma dziesięciokrotnych miesięcznych dochodów netto Kredytobiorców

Okres kredytowania – do 5 lat, spłata zadłużenia w ratach miesięcznych

Zalety:

v  minimum formalności,

v  możliwość przeznaczenia środków kredytu na dowolny cel,

Kredyty konsumpcyjne – sezonowe

Maksymalna kwota kredytu – suma ośmiokrotnych miesięcznych dochodów netto Kredytobiorców

Okres kredytowania – do 2 lat spłata zadłużenia w ratach miesięcznych

Zalety:

v  Promocyjne warunki kredytowania

v  Atrakcyjnie niskie oprocentowanie

Kredyty na zakup pojazdów 

Kwota kredytu – do 80 % ceny brutto nabywanego pojazdu

Okres kredytowania – do 12 lat, spłata zadłużenia w ratach miesięcznych

Zalety:

v  Prosta procedura

v  Możliwość uzyskania kredytu nie tylko na zakup nowych pojazdów, ale także używanych

Kredyty dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych

Kwota kredytu – do piętnastokrotnych średniomiesięcznych stałych wpływów na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy

Okres kredytowania – do 5 lat, spłata zadłużenia w ratach miesięcznych

Zalety:

 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Wygodny i łatwy sposób na pozyskanie gotówki

 

Linie kredytowe w rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych

Kwota kredytu – do wysokości sumy trzykrotnych stałych miesięcznych wpływów na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy 

Okres kredytowania do 12 miesięcy

Zalety:

v  Szybka i prosta procedura przyznania kredytu

v  Dogodne warunki spłaty – każda wpłata na rachunek zmniejsza kredyt i umożliwia ponowne zadłużenie do wysokości przyznanego limitu  

Debety na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych

Kwota kredytu – do 90 % średniomiesięcznych wpływów na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy

Warunki spłaty saldo debetowe powinno być spłacone w terminie do 40 dni od daty jego wystąpienia. W następnym dniu po całkowitej spłacie debetu posiadacz rachunku może ponownie wystawiać dyspozycje obciążające rachunek kredytem do wysokości przyznanego limitu.

Zalety:

v  Prosta i szybka procedura przyznania debetu

v  Bank nie wymaga zabezpieczeń

v  Bank nie pobiera prowizji za udzielenie debetu

Kredyty inwestycyjne – mieszkaniowe

Przeznaczenie kredytu - kredyty mogą być udzielane na finansowanie:

 • Ÿnabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu lub modernizacji domu albo lokalu mieszkalnego,
 • adaptacji budynku lub lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne,
 • Ÿnabycia działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe,
 • Ÿwniesienia wkładu do spółdzielni mieszkaniowej,
 • Ÿprzekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z lokatorskiego na własnościowe,
 • zamiany lokalu mieszkalnego,
 • spłaty kredytu mieszkaniowego w innym banku,
 • nabycia, budowy, remontu lub modernizacji innych budynków (np. gospodarczych, garaży), znajdujących się na nieruchomości, na której położony jest nabywany, budowany, modernizowany lub remontowany dom jednorodzinny – pod warunkiem, że koszt zakupu, budowy, modernizacji lub remontu tych innych budynków nie przekracza 30% całkowitych kosztów przedsięwzięcia oraz nie stanowi więcej niż 50.000,-zł,
 • budowy ogrodzenia,
 • utwardzenia placu w obrębie domu jednorodzinnego

Kwota kredytu – do 80 % wartości inwestycji

Okres kredytowania - do 25 lat, spłata zadłużenia w malejących ratach miesięcznych

Zalety:

v  Długi okres spłaty

v  Możliwość zastosowania karencji w spłacie kredytu do 12 miesięcy

v  Zróżnicowanie w zakresie możliwych form zabezpieczeń

v  Brak opłat za wcześniejsza spłatę

Aktualności

Informacje o charakterze jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej

Zgodnie z Polityką informacyjną, przedstawiamy Informacje o charakterze jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Mielcu za rok 2016..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›