Klienci indywidualni » Lokaty terminowe

Rachunki lokat terminowych - służą do przechowywania środków pieniężnych w  zadeklarowanym okresie. Rachunki te umożliwiają zdeponowanie środków w terminach określonych przez Bank w przedziale czasowym od 1 tygodnia do 36 m-cy.

Lokata może być zakładana przez:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
  • organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia

W przypadku wycofania lokaty przed terminem depozytariusz otrzymuje odsetki w wysokości oprocentowania ustalonego dla wkładów  płatnych na każde żądanie obowiązującego w trakcie trwania okresu umownego.

 

 

 UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE DEPOZYTY ZGROMADZONE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIELCU OBJĘTE SĄ OCHRONĄ BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO ZGODNIE Z USTAWĄ O BANKOWYM FUNDUSZU GRWARANCYJNYM (DZ.U.Nr 209, poz. 1315)


Więcej informacji na temat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: http://www.bfg.pl

Załączniki:

Aktualności

Praca Banku w dniu 17 czerwca 2022

Bank Spółdzielczy w Mielcu     informuje o zmianach w godzinach pracy Banku w dniu 17 czerwca 2022r.   Obsługa klientów w centrali Banku przy ul. Lwowskiej                 od godz..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›