Rolnicy » Kredyt

Kredyty obrotowe

Przeznaczenie kredytu - finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczególności na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej, inwentarza żywego, remont maszyn i urządzeń rolniczych

Okres kredytowania – do 36 miesięcy

Zalety:

  • Szybka i sprawna procedura uzyskania kredytu
  • Indywidualnie ustalane zasady spłaty kredytu - kredyty obrotowe są spłacane w terminach dostosowanych do możliwości spłaty kredytobiorcy (w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych, jednorazowo lub w innych terminach ustalonych pomiędzy kredytobiorcą a Bankiem)

 

Kredyty na zakup środków do produkcji rolnej 

Kwota kredytu – do 2.000 zł na 1 ha użytków rolnych w gospodarstwie Kredytobiorcy

Okres kredytowania - do 12 miesięcy

Zalety:

Kredyty podlegają spłacie w terminach dostosowanych do możliwości spłaty Kredytobiorcy – w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, jednorazowo, lub innych terminach ustalonych pomiędzy Kredytobiorcą i Bankiem

Atrakcyjnie niskie oprocentowanie

 

Kredyty w rachunkach bieżących

Przeznaczenie kredytu - kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej

Wysokość kredytu – do wysokości 2-krotnych średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy z ostatnich 12 miesięcy

Okres kredytowania - do 12 miesięcy

Zalety:

Ÿ  Wygodna forma kredytowania zarówno pod względem dostępu do środków, jak i form spłaty - każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie o wartość dokonanej wpłaty i daje możliwość ponownego zadłużenia do wysokości przyznanego limitu w ustalonym umową kredytową terminie

Ÿ  Możliwość odnowienia kredytu na kolejne maksymalnie 12-miesięczne okresy, bez konieczności spłaty zadłużenia

 

Kredyty inwestycyjne

Przeznaczenie kredytu - kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych, mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, budowie, modernizacji lub remoncie majątku produkcyjnego

Wysokość kredytu - do 80 % kosztów inwestycji

Zalety:

Przejrzyste procedury

Brak opłat za wcześniejszą spłatę.

Aktualności

Weryfikacja zastrzeżeń numeru PESEL od 1 czerwca 2024

Od 1 czerwca 2024 r. będziemy sprawdzać, czy Twój numer PESEL nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Obowiązkowa weryfikacja będzie dotyczyć wybranych produktów i usług bankowych... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›