Klienci indywidualni » Kredyt

TANI Kredyt konsolidacyjny

KORZYSTNE OPROCENTOWANIE

PROSTA I SZYBKA PROCEDURA UZYSKANIA KREDYTU

Kredyt na spłatę następujących zobowiązań zaciągniętych w innych bankach / instytucjach kredytowych:

    ● kredyt / pożyczka gotówkowa,                                       ● kredyt / pożyczka hipoteczna,

    ● kredyt / pożyczka samochodowa,                                   ● kredyt studencki,

    ● kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym,    ● limit w karcie kredytowej,

    ● kredyt / pożyczka udzielony przez zakład pracy,

    ● kredyt mieszkaniowy,

    ●  inny kredyt / pożyczka (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej)

 

 Kredyt może zostać zwiększony o dodatkowe środki na dowolny cel.

 

 Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.

 

  Warunkiem udzielenia kredytu jest prawidłowa obsługa zobowiązań konsolidowanych. 

 

Konsolidacja to prosty sposób na połączenie w jedną miesięczną ratę kilku zobowiązań kredytowych. 

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,22 %, całkowita kwota kredytu 28 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 34 798,52 zł, oprocentowanie zmienne 5,75 % w skali roku (stopa redyskontowa weksli NBP + 4 pkt procentowe), całkowity koszt kredytu 6 797,67 zł (w tym: prowizja 280 zł, odsetki 6 518,52 zł), 96 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata wynosi 427,42 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 30.11.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 


 

Kredyt gotówkowy na cele konsumpcyjne

Maksymalna kwota kredytu – 15-krotność miesięcznych dochodów netto Kredytobiorców

Okres kredytowania – do 5 lat, spłata zadłużenia w ratach miesięcznych

Zalety:

v  Minimum formalności,

v  Możliwość przeznaczenia środków kredytu na dowolny cel,

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,96 %, całkowita kwota kredytu 15 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 18 882,06 zł, oprocentowanie 8,8 % w skali roku (zmienne), całkowity koszt kredytu 3 368,11 zł (w tym: prowizja 525 zł, odsetki 3 357,06 zł), 60 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata wynosi 312,63 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 31.08.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

 

Kredyt szybka gotówka

Maksymalna kwota kredytu - 10-krotność mesięcznych dochodów netto Kredytobiorcy

Okres kredytowania - do 3 lat, spłata zadłużenia w ratach miesięcznych

Zalety:

v  Minimum formalności

v  Kredyt na dowolny cel

v  Atrakcyjnie niskie oprocentowanie


Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,73 %, całkowita kwota kredytu 7 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 8 079,68 zł, oprocentowanie 8,2 % w skali roku (stałe), całkowity koszt kredytu 1 079,68 zł (w tym: prowizja 196 zł, odsetki 883,68 zł), 36 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata wynosi 258,71 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 31.08.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Kredyt z niską ratą

Maksymalna kwota kredytu - 20-krotność miesięcznych dochodów netto Kredytobiorców

Okres kredytowania – do 3 lat spłata zadłużenia w ratach miesięcznych

Zalety:

v  Kredyt na dowolny cel

v  Atrakcyjnie niskie oprocentowanie

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,56 %, całkowita kwota kredytu 3 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 3 295,27 zł, oprocentowanie 1 % w skali roku (stałe), całkowity koszt kredytu 295,27 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 132 zł, prowizja za ewidencjonowanie kredytu 132 zł, odsetki 31,27 zł), 24 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata wynosi 127,55 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 31.08.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

 

Kredyt na zakup pojazdu

Kwota kredytu – do 80 % ceny brutto nabywanego pojazdu

Okres kredytowania – do 12 lat, spłata zadłużenia w ratach miesięcznych

Zalety:

v  Prosta procedura

v  Możliwość uzyskania kredytu nie tylko na zakup nowych pojazdów, ale także używanych

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 8,75 %, całkowita kwota kredytu 20 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 24 211,16 zł, oprocentowanie 7,5 % w skali roku (zmienne), całkowity koszt kredytu 4 211,16 zł (w tym: prowizja 400 zł, odsetki 3 811,16 zł), 60 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata wynosi 480,33 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 31.08.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Kredyt dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych

Kwota kredytu – do piętnastokrotnych średniomiesięcznych stałych wpływów na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy

Okres kredytowania – do 5 lat, spłata zadłużenia w ratach miesięcznych

Zalety:

v  Atrakcyjne oprocentowanie

v  Wygodny i łatwy sposób na pozyskanie gotówki

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 11,48 %, całkowita kwota kredytu 8 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 10 112,83 zł, oprocentowanie 7,8 % w skali roku (zmienne), całkowity koszt kredytu 2 112,83 zł (w tym: prowizja 160 zł, odsetki 1 584,83 zł, koszt prowadzenia rachunku r.o.r. 368 zł), 60 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata wynosi 207,68 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 31.08.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Linia kredytowa w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym

Kwota kredytu – do wysokości sumy trzykrotnych stałych miesięcznych wpływów na rcachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy

Okres kredytowania – do 12 miesięcy

Zalety:

v  Atrakcyjne oprocentowanie

v  Wygodny i łatwy sposób na pozyskanie gotówki

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 15,97 %, całkowita kwota kredytu 5 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 5 723,25 zł, oprocentowanie 9 % w skali roku (stałe), całkowity koszt kredytu 723,25 zł (w tym: prowizja 200 zł, odsetki 451,25 zł, koszt prowadzenia rachunku r.o.r. 72 zł), umowa zawarta na okres kredytowania 12 miesięcy, przy założeniu, że przez cały okres kredytowania limit kredytu będzie całkowicie wykorzystany.

Kalkulacja została dokonana na dzień 31.08.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

 

Debet w rachunku oszczędnościwo - rozliczeniowym

Kwota kredytu – do 90% średniomiesięcznych wpływów na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy

Warunki spłaty - saldo debetowe powinno być spłacone w terminie do 40 dni od taty jego wystąpienia. W następnym dniu po całkowitej spłacie deebetu posiadacz rachunku może ponownie wystawiać dyspozycje obciążające rachunek kredytem do wysokości przyznanego limitu.

Zalety:

v  Prosta i szybka procedura przyznania debetu

v  Bank nie pobiera prowizji za udzielenie debetu

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 16,42 %, całkowita kwota kredytu 2 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 3 369,25 zł, oprocentowanie 10 % w skali roku (zmienne), całkowity koszt kredytu 1 369,25 zł (w tym: odsetki 1 001,25 zł, koszt prowadzenia rachunku r.o.r. 368 zł), umowa zawarta na okres 60 miesięcy, przy założeniu, że przez cały okres kredytowania limit kredytu będzie całkowicie wykorzystany.

Kalkulacja została dokonana na dzień 31.08.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Kredyt mieszkaniowy

Przeznaczenie kredytu - kredyt może być udzielany na finansowanie:

  • nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu lub modernizacji domu albo lokalu mieszkalnego,
  • adaptacji budynku lub lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne,
  • nabycia działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe,
  • wniesienia wkładu do spółdzielni mieszkaniowej,
  • spłaty kredytu mieszkaniowego w innym banku,
  • nabycia, budowy, remontu lub modernizacji innych budynków (np. gospodarczych, garaży), znajdujących się na nieruchomości, na której położony jest nabywany, budowany, modernizowany lub remontowany dom jednorodzinny – pod warunkiem, że koszt zakupu, budowy, modernizacji lub remontu tych innych budynków nie przekracza 30% całkowitych kosztów przedsięwzięcia oraz nie stanowi więcej niż 50.000,-zł,
  • budowy ogrodzenia,
  • utwardzenia placu w obrębie domu jednorodzinnego

Kwota kredytu – do 80 % wartości inwestycji

Okres kredytowania - do 25 lat, spłata zadłużenia w malejących ratach miesięcznych

Zalety:

v  Długi okres spłaty

v  Możliwość zastosowania karencji w spłacie kredytu do 12 miesięcy

v  Zróżnicowanie w zakresie możliwych form zabezpieczeń

v  Brak opłat za wcześniejsza spłatę

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi: 4,00 %, całkowita kwota kredytu 150 000 zł, oprocentowanie 3,82 % w skali roku (zmienne) wyliczone jako suma stopy referencyjnej WIBOR 3M (1,72 %) i marży Banku w wysokości 2,1 %, 300 rat miesięcznych malejących, rata najwyższa 986,61 zł, całkowity koszt kredytu 73 430,90 zł (w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 72 090,23 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1 500 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł), całkowita kwota do zapłaty: 223 430,90 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 31.08.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Dostępność kredytów oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyników przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej Klientów, na podstawie przekazanych przez nich informacji.


Aktualności

Usługa BLIK już dostępna!

  Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Mielcu wprowadził dla swoich Klientów usługę BLIK - jest to jedna z najprostszych metod płatności, dzięki której wystarczy wprowadzić 6-cyfrowy kod by zrealizować płatności w sklepie lub internecie..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›