Klienci indywidualni » Kredyt

TANI Kredyt konsolidacyjny

KORZYSTNE OPROCENTOWANIE

PROSTA I SZYBKA PROCEDURA

 

 

Kredyt na spłatę następujących zobowiązań zaciągniętych w innych bankach / instytucjach kredytowych:

● kredyt / pożyczka gotówkowa,                                       ● kredyt / pożyczka hipoteczna,

●  kredyt / pożyczka samochodowa,                                  ● kredyt studencki,

● limit w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym,        ● limit w karcie kredytowej,

● kredyt / pożyczka udzielony przez zakład pracy,

● kredyt mieszkaniowy,

●  inny kredyt / pożyczka (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej)

 

 

 Kredyt może zostać zwiększony o dodatkowe środki na dowolny cel.

 

 Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.

 

  Warunkiem udzielenia kredytu jest prawidłowa obsługa zobowiązań konsolidowanych.

 

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 5.61 %, całkowita kwota kredytu 28 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 34 635.45 zł, oprocentowanie zmienne 5,61 % w skali roku                    (stopa redyskontowa weksli NBP + 4 pkt procentowe), całkowity koszt kredytu 6 635.45 zł (w tym: prowizja 280 zł, odsetki 6 355.45 zł), 96 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata wynosi 432.73 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.12.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 


 

Kredyt gotówkowy na cele konsumpcyjne

 

Maksymalna kwota kredytu – 15-krotność miesięcznych dochodów netto Kredytobiorców

Okres kredytowania – do 5 lat, spłata zadłużenia w ratach miesięcznych

Zalety:

v  Minimum formalności,

v  Możliwość przeznaczenia środków kredytu na dowolny cel,

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9.16 %, całkowita kwota kredytu 15 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 18 268.8  zł, oprocentowanie 7.2 % w skali roku (zmienne), całkowity koszt kredytu 3 268.80 zł (w tym: prowizja 525 zł, odsetki 2 743.80 zł), 60 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata wynosi 338.62 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 31.12.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

 

 

Kredyt szybka gotówka

 

Maksymalna kwota kredytu - 10-krotność miesięcznych dochodów netto Kredytobiorców

Okres kredytowania – do 3 lat spłata zadłużenia w ratach miesięcznych

Zalety:

v  Minimum formalności

v  Kredyt na dowolny cel

v  Atrakcyjnie niskie oprocentowanie

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9.61 %, całkowita kwota kredytu 7 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 7 970.21 zł, oprocentowanie 7,2 % w skali roku (stałe), całkowity koszt kredytu 970.21 zł (w tym: prowizja 196 zł, odsetki 774.21 zł), 36 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata wynosi 234.29 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.12.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

 

Kredyt na zakup pojazdu

 

Kwota kredytu – do 80 % ceny brutto nabywanego pojazdu

Okres kredytowania – do 12 lat, spłata zadłużenia w ratach miesięcznych

Zalety:

v  Prosta procedura

v  Możliwość uzyskania kredytu nie tylko na zakup nowych pojazdów, ale także używanych

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,41 %, całkowita kwota kredytu 20 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 24 054.84 zł, oprocentowanie 7,2 % w skali roku (zmienne), całkowity koszt kredytu 4 054.84 zł (w tym: prowizja 400 zł, odsetki 654.84 zł), 60 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata wynosi 451.04 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 31.12.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Kredyt dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych

 

Kwota kredytu – do piętnastokrotnych średniomiesięcznych stałych wpływów na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy

Okres kredytowania – do 5 lat, spłata zadłużenia w ratach miesięcznych

Zalety:

  • Atrakcyjne oprocentowanie
  • Wygodny i łatwy sposób na pozyskanie gotówki

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9.41 %, całkowita kwota kredytu 8 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 9 619.83 zł, oprocentowanie 7,2 % w skali roku (zmienne), całkowity koszt kredytu 1 619.83 zł (w tym: prowizja 160 zł, odsetki 1 459.83 zł, koszt prowadzenia rachunku r.o.r. 488 zł), 60 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata wynosi 203.47 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 31.12.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

 

Linia kredytowa w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym

 

Kwota kredytu – do wysokości sumy trzykrotnych stałych miesięcznych wpływów na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy 

Okres kredytowania do 12 miesięcy

Zalety:

v  Szybka i prosta procedura przyznania kredytu

v  Dogodne warunki spłaty – każda wpłata na rachunek zmniejsza kredyt i umożliwia ponowne zadłużenie do wysokości przyznanego limitu  

 

 Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 16.41 %, całkowita kwota kredytu 5 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 5 402.44 zł, oprocentowanie 7.2 % w skali roku (stałe), całkowity koszt kredytu 402.44 zł (w tym: prowizja 200 zł, odsetki 202.44 zł, koszt prowadzenia rachunku r.o.r. 96 zł), umowa zawarta na okres kredytowania 12 miesięcy, przy założeniu, że przez cały okres kredytowania limit kredytu będzie całkowicie wykorzystany. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 31.12.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Debet w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym

 

Kwota kredytu – do 90 % średniomiesięcznych wpływów na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy

Warunki spłaty saldo debetowe powinno być spłacone w terminie do 40 dni od daty jego wystąpienia. W następnym dniu po całkowitej spłacie debetu posiadacz rachunku może ponownie wystawiać dyspozycje obciążające rachunek kredytem do wysokości przyznanego limitu.

Zalety:

v  Prosta i szybka procedura przyznania debetu

v  Bank nie pobiera prowizji za udzielenie debetu

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 14.96 %, całkowita kwota kredytu 2 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 3 208.49 zł, oprocentowanie 7.2 % w skali roku (zmienne), całkowity koszt kredytu 1 208.49 zł (w tym: odsetki 720.49 zł, koszt prowadzenia rachunku r.o.r. 488 zł), umowa zawarta na okres 60 miesięcy, przy założeniu, że przez cały okres kredytowania limit debetowy będzie całkowicie wykorzystany. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 31.12.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

 

Kredyt mieszkaniowy

 

Przeznaczenie kredytu - kredyt może być udzielany na finansowanie:

  • Ÿnabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu lub modernizacji domu albo lokalu mieszkalnego,
  • adaptacji budynku lub lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne,
  • Ÿnabycia działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe,
  • Ÿwniesienia wkładu do spółdzielni mieszkaniowej,
  • spłaty kredytu mieszkaniowego w innym banku,
  • nabycia, budowy, remontu lub modernizacji innych budynków (np. gospodarczych, garaży), znajdujących się na nieruchomości, na której położony jest nabywany, budowany, modernizowany lub remontowany dom jednorodzinny – pod warunkiem, że koszt zakupu, budowy, modernizacji lub remontu tych innych budynków nie przekracza 30% całkowitych kosztów przedsięwzięcia oraz nie stanowi więcej niż 50.000,-zł,
  • budowy ogrodzenia,
  • utwardzenia placu w obrębie domu jednorodzinnego

Kwota kredytu – do 80 % wartości inwestycji

Okres kredytowania - do 25 lat, spłata zadłużenia w malejących ratach miesięcznych

Zalety:

v  Długi okres spłaty

v  Możliwość zastosowania karencji w spłacie kredytu do 12 miesięcy

v  Zróżnicowanie w zakresie możliwych form zabezpieczeń

v  Brak opłat za wcześniejsza spłatę

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi: 4.01%, całkowita kwota kredytu 150 000 zł, oprocentowanie 3.83 % w skali roku (zmienne) wyliczone jako suma stopy referencyjnej WIBOR 3M (0.23 %) i marży Banku w wysokości 3.6 %, 300 rat miesięcznych malejących, rata najwyższa 1003.62 zł, całkowity koszt kredytu 73 603.43 zł (w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 72 084.43 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1 500 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł), całkowita kwota do zapłaty: 223 603.43 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 31.12.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Aktualności

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora Mikro i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.   Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›