Klienci indywidualni » Kredyt

 

Kredyty dla osób fizycznych zabezpieczone hipotecznie z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia


Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.

Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:
• posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie
• do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

W celu zapoznania się z bieżącą ofertę kredytu hipotecznego z oprocentowaniem okresowo-stałym prosimy o kontakt z oddziałem Banku. Oferta – warunki cenowe kredytu zmieniają się co miesiąc. Potwierdzeniem oferty cenowej dla pierwszego okresu oprocentowania okresowo-stałego kredytu jest wydany Formularz informacyjny.

 

TANI Kredyt konsolidacyjny

KORZYSTNE OPROCENTOWANIE

PROSTA I SZYBKA PROCEDURA

 

Kredyt na spłatę następujących zobowiązań zaciągniętych w innych bankach / instytucjach kredytowych:

● kredyt / pożyczka gotówkowa,                                       ● kredyt / pożyczka hipoteczna,

●  kredyt / pożyczka samochodowa,                                  ● kredyt studencki,

● limit w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym,        ● limit w karcie kredytowej,

● kredyt / pożyczka udzielony przez zakład pracy,

● kredyt mieszkaniowy,

●  inny kredyt / pożyczka (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej)

 

 

 Kredyt może zostać zwiększony o dodatkowe środki na dowolny cel.

 

 Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.

 

  Warunkiem udzielenia kredytu jest prawidłowa obsługa zobowiązań konsolidowanych.

 

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 5.61 %, całkowita kwota kredytu 28 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 34 635.45 zł, oprocentowanie zmienne 5,61 % w skali roku                    (stopa redyskontowa weksli NBP + 4 pkt procentowe), całkowity koszt kredytu 6 635.45 zł (w tym: prowizja 280 zł, odsetki 6 355.45 zł), 96 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata wynosi 432.73 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.12.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 


 

Kredyt gotówkowy na cele konsumpcyjne

 

Maksymalna kwota kredytu – 15-krotność miesięcznych dochodów netto Kredytobiorców

Okres kredytowania – do 5 lat, spłata zadłużenia w ratach miesięcznych

Zalety:

v  Minimum formalności,

v  Możliwość przeznaczenia środków kredytu na dowolny cel,

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10.45 %, całkowita kwota kredytu 15 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 18 268.8  zł, oprocentowanie 7.2 % w skali roku (zmienne), całkowity koszt kredytu 3 711.14 zł (w tym: prowizja 525 zł, odsetki 3 186.14 zł), 60 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata wynosi 359.81 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 14.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

 

 

Kredyt szybka gotówka

 

Maksymalna kwota kredytu - 10-krotność miesięcznych dochodów netto Kredytobiorców

Okres kredytowania – do 3 lat spłata zadłużenia w ratach miesięcznych

Zalety:

v  Minimum formalności

v  Kredyt na dowolny cel

v  Atrakcyjnie niskie oprocentowanie

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10.44 %, całkowita kwota kredytu 7 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 8 081.99 zł, oprocentowanie 8 % w skali roku (stałe), całkowity koszt kredytu 1081.99 zł (w tym: prowizja 196 zł, odsetki 885.99 zł), 36 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata wynosi 280.53 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 14.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

 

Kredyt na zakup pojazdu

 

Kwota kredytu – do 80 % ceny brutto nabywanego pojazdu

Okres kredytowania – do 12 lat, spłata zadłużenia w ratach miesięcznych

Zalety:

v  Prosta procedura

v  Możliwość uzyskania kredytu nie tylko na zakup nowych pojazdów, ale także używanych

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9.66 %, całkowita kwota kredytu 20 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 24 714.71 zł, oprocentowanie 8.35 % w skali roku (zmienne), całkowity koszt kredytu 4 714.71 zł (w tym: prowizja 400 zł, odsetki 4 314.71 zł), 60 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata wynosi 563.38 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 14.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Kredyt dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych

 

Kwota kredytu – do piętnastokrotnych średniomiesięcznych stałych wpływów na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy

Okres kredytowania – do 5 lat, spłata zadłużenia w ratach miesięcznych

Zalety:

  • Atrakcyjne oprocentowanie
  • Wygodny i łatwy sposób na pozyskanie gotówki

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 13.70 %, całkowita kwota kredytu 8 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 10 483.41 zł, oprocentowanie 8.35 % w skali roku (zmienne), całkowity koszt kredytu 2483.41 zł (w tym: prowizja 160 zł, odsetki 1 723.41 zł, koszt prowadzenia rachunku r.o.r. 600 zł), 60 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata wynosi 237.16 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 14.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

 

Linia kredytowa w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym

 

Kwota kredytu – do wysokości sumy trzykrotnych stałych miesięcznych wpływów na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy 

Okres kredytowania do 12 miesięcy

Zalety:

v  Szybka i prosta procedura przyznania kredytu

v  Dogodne warunki spłaty – każda wpłata na rachunek zmniejsza kredyt i umożliwia ponowne zadłużenie do wysokości przyznanego limitu  

 

 Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 16.41 %, całkowita kwota kredytu 5 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 5 402.44 zł, oprocentowanie 7.2 % w skali roku (stałe), całkowity koszt kredytu 402.44 zł (w tym: prowizja 200 zł, odsetki 202.44 zł, koszt prowadzenia rachunku r.o.r. 96 zł), umowa zawarta na okres kredytowania 12 miesięcy, przy założeniu, że przez cały okres kredytowania limit kredytu będzie całkowicie wykorzystany. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 31.12.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Debet w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym

 

Kwota kredytu – do 90 % średniomiesięcznych wpływów na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy

Warunki spłaty saldo debetowe powinno być spłacone w terminie do 40 dni od daty jego wystąpienia. W następnym dniu po całkowitej spłacie debetu posiadacz rachunku może ponownie wystawiać dyspozycje obciążające rachunek kredytem do wysokości przyznanego limitu.

Zalety:

v  Prosta i szybka procedura przyznania debetu

v  Bank nie pobiera prowizji za udzielenie debetu

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 14.96 %, całkowita kwota kredytu 2 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 3 208.49 zł, oprocentowanie 7.2 % w skali roku (zmienne), całkowity koszt kredytu 1 208.49 zł (w tym: odsetki 720.49 zł, koszt prowadzenia rachunku r.o.r. 488 zł), umowa zawarta na okres 60 miesięcy, przy założeniu, że przez cały okres kredytowania limit debetowy będzie całkowicie wykorzystany. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 31.12.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

 

Kredyt mieszkaniowy

 

Przeznaczenie kredytu - kredyt może być udzielany na finansowanie:

  • Ÿnabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu lub modernizacji domu albo lokalu mieszkalnego,
  • adaptacji budynku lub lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne,
  • Ÿnabycia działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe,
  • Ÿwniesienia wkładu do spółdzielni mieszkaniowej,
  • spłaty kredytu mieszkaniowego w innym banku,
  • nabycia, budowy, remontu lub modernizacji innych budynków (np. gospodarczych, garaży), znajdujących się na nieruchomości, na której położony jest nabywany, budowany, modernizowany lub remontowany dom jednorodzinny – pod warunkiem, że koszt zakupu, budowy, modernizacji lub remontu tych innych budynków nie przekracza 30% całkowitych kosztów przedsięwzięcia oraz nie stanowi więcej niż 50.000,-zł,
  • budowy ogrodzenia,
  • utwardzenia placu w obrębie domu jednorodzinnego

Kwota kredytu – do 80 % wartości inwestycji

Okres kredytowania - do 25 lat, spłata zadłużenia w malejących ratach miesięcznych

Zalety:

v  Długi okres spłaty

v  Możliwość zastosowania karencji w spłacie kredytu do 12 miesięcy

v  Zróżnicowanie w zakresie możliwych form zabezpieczeń

v  Brak opłat za wcześniejsza spłatę

 

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi: 5.11%, całkowita kwota kredytu 190 000 zł, oprocentowanie 4.85 % w skali roku (zmienne) wyliczone jako suma stopy referencyjnej WIBOR 3M (2.35 %) i marży Banku w wysokości 2.5 %, 240 rat miesięcznych malejących, rata najwyższa 1671.27 zł, całkowity koszt kredytu 94 747.28 zł (w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 92 828.28 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1 900 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł), całkowita kwota do zapłaty: 284 747.28 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 14.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Aktualności

Wakacje kredytowe 2024 dla Klientów Indywidualnych

Co to są wakacje kredytowe? Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›