Klienci indywidualni » EURO-FATCA

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZACE EURO-FATCA:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując zmian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na załym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymógł zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym równiez Bank Spółdzielczy w Mielcu.

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniajacym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerząjąc tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku.

Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014r. link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:359:FULL&from=PL

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany informacji jest - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Mielcu zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Mielcu bedzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Mielcu przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymienić te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiazek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.

 

 

KONIECZNE DZIAŁANIA:

Aby potwierdzić swój statut w świetle przepisów Euro-Fatca, Klienci moga zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze  te znajdują się w załącznikachi, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formlarzy dotyczy, tj.:

    1. Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych - formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statutu w świetle przepisów Euro-Fatca.
    2. Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych/Podmiotów - formularz ten przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, w celu określenia ich statutu w świetle przepisów Euro-Fatca.
    3. Oświadczenie o rezydencji podatkowej dla Beneficjentów Rzeczywistych.

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

W przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia wskazanych powyżej terminów oraz ich zastosowania, należy kliknąć link http://www.crs.hsbc.com/pl-pl/cmb/poland/glossary wykaz teminów i zapoznać się z ich definicjami.

W przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż  Bank Spółdzielczy w Mielcu nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

 

W załącznikach znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz słowniczek uywanych pojęć.

Aktualności

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora Mikro i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.   Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›