Firmy i instytucje » Rachunek bieżący

Rachunek przeznaczony jest dla:

  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • osób prawnych
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.

 

Zalety posiadania rachunku dla podmiotów instytucjonalnych:

  • niskie koszty obsługi rachunku,
  • prowadzenie rozliczeń krajowych i zagranicznych,
  • regulowanie płatności za pomocą stałego zlecenia lub polecenia zapłaty,
  • lokowanie nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,
  • prowadzenie rachunku w złotówkach oraz w walutach wymienialnych - USD, EUR, GBP - oraz rachunków pomocniczych,
  • środki zgromadzone na rachunku dostępne każde żądanie,
  • możliwość dokonywania BEZPŁATNYCH transakcji bezgotówkowych kartą VISA BUSINESS DEBETOWĄ
  • dostęp do rachunku przez system bankowości elektronicznej - Home Banking, Internetowy Rachunek Korporacyjny
  • możliwość korzystania z produktów kredytowych: kredytu w rachunku bieżącym i w rachunku kredytowym oraz gwarancji

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE DEPOZYTY ZGROMADZONE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIELCU OBJĘTE SĄ OCHRONĄ BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO, ZGODNIE Z USTAWĄ O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM (Dz.U.Nr 209, poz.1315)

 

Więcej informacji na temat Bankowego Funduszu Gwarancyjego: http://www.bfg.pl

Aktualności

Informacja

Bank Spółdzielczy w Mielcu informuje, że nie jest powiązany kapitałowo, organizacyjnie ani w żaden inny sposób z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym  z siedzibą w Sanoku. Bank Spółdzielczy w Mielcu jest samodzielnym i bezpiecznym Bankiem..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›