Firmy i instytucje » Rachunek bieżący

Rachunek przeznaczony jest dla:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.

 

Zalety posiadania rachunku dla podmiotów instytucjonalnych:

 • niskie koszty obsługi rachunku,
 • prowadzenie rozliczeń krajowych i zagranicznych,
 • regulowanie płatności za pomocą stałego zlecenia lub polecenia zapłaty,
 • lokowanie nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,
 • prowadzenie rachunku w złotówkach oraz w walutach wymienialnych - USD, EUR, GBP - oraz rachunków pomocniczych,
 • środki zgromadzone na rachunku dostępne każde żądanie,
 • możliwość dokonywania BEZPŁATNYCH transakcji bezgotówkowych kartą VISA BUSINESS DEBETOWĄ
 • dostęp do rachunku przez system bankowości elektronicznej - Home Banking, Internetowy Rachunek Korporacyjny
 • możliwość korzystania z produktów kredytowych: kredytu w rachunku bieżącym i w rachunku kredytowym oraz gwarancji

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE DEPOZYTY ZGROMADZONE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIELCU OBJĘTE SĄ OCHRONĄ BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO, ZGODNIE Z USTAWĄ O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM (Dz.U.Nr 209, poz.1315)

 

Więcej informacji na temat Bankowego Funduszu Gwarancyjego: http://www.bfg.pl

Aktualności

Wakacje kredytowe 2024 dla Klientów Indywidualnych

Co to są wakacje kredytowe? Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›