Rolnicy » Kredyty na utrzymanie płynności finansowej (linia UP)

 • Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

1)       kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,

2)       nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,

3)       paliwa na cele rolnicze,

4)       inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,

5)       matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,

6)       materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,

7)       pasz objętościowych

 

 • Maksymalna kwota uzależniona jest od wielkości gospodarstwa

do 100 tys. PLN - do 50 ha,
do 200 tys. PLN - od 50 do 100 ha,
do 400 tys. PLN - powyżej 100 ha.

 

 • Prowizja 0,5% od kwoty udzielonego kredytu

 

 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża 3%

Klient płaci - 2% w skali roku (oprocentowanie stałe przez cały okres kredytowania - do czasu wyczerpania kwoty pomocy),
ARiMR płaci - pozostałą część oprocentowania należnego bankowi.

 

 • Maksymalny okres kredytowania 60 miesięcy

 

 • Brak wymaganego udziału własnego

 

 • Spłata rat - miesięczne lub kwartalne.

 

Dostępność do 31.12.2023 r.

 


 Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

 

Do wnioskowania o kredyt należy przedstawić standardowe, wymagane przez bank dokumenty niezbędne do wyliczenia zdolności Klienta do spłaty kredytu oraz:

1. Oświadczenie na druku ARiMR (Oświadczenie Wnioskodawcy).

2. Dokumenty potwierdzające wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR wskazujące powierzchnię zgłoszoną do płatności bezpośrednich,
 • lub nakaz płatniczy podatku rolnego,
 • lub akt własności gruntów rolnych wraz z wypisem z rejestru gruntów,
 • lub umowa dzierżawy gruntów rolnych wraz z wypisem z rejestru gruntów,
 • lub kopia złożonego w 2023 r. wniosku o płatności bezpośrednie.

Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu.

Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania, z jakiej może skorzystać kredytobiorca ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu.

Aktualności

Wakacje kredytowe 2024 dla Klientów Indywidualnych

Co to są wakacje kredytowe? Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›