Firmy i instytucje » Bankowość elektroniczna

Od 1.09.2016 r Bank oferuje klientom nowe systemy dostępu do kanałów bankowości elektronicznej – EBO eBank OnLine i EBO Mobile. Są to nowoczesne rozwiązania firmy I-BS.pl spełniające standardowe funkcje bankowości elektronicznej, rozszerzając je opcjonalnie o nowe funkcjonalności. Jednocześnie oferują one najnowsze rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa korzystania z usług bankowych przez kanały elektroniczne miedzy innymi:

  • Bezpieczny certyfikat SSL

  • Logowania dwuetapowe

  • System EBO Token do autoryzacji operacji i logowania dwuetapowego

  • Ustawienia limitów operacji na rachunku

  • Powiadomienia SMS

Nowy system dzięki aplikacji EBO Mobile, umożliwia korzystanie z produktów bankowych za pomocą smartfona lub tabletu z systemami Android oraz Windows Mobile, a aplikacja EBO Token na bezpieczną ich autoryzację.

Zachęcamy wszystkich naszych klientów do korzystania z nowego systemu bankowości internetowej

Home Banking:

Home Banking umożliwia bezpośrednią komunikację komputerową łączem telefonicznym lub sieciowym pomiędzy klientem a Bankiem, w celu uzyskania określonych informacji lub składania zleceń płatniczych. Użytkownikami tego systemu mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa.

Warunkiem korzystania z tego systemu jest  posiadanie rachunku bankowego o charakterze bieżącym lub pomocniczym.

Aktualności

Weryfikacja zastrzeżeń numeru PESEL od 1 czerwca 2024

Od 1 czerwca 2024 r. będziemy sprawdzać, czy Twój numer PESEL nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Obowiązkowa weryfikacja będzie dotyczyć wybranych produktów i usług bankowych... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›